Edekyl

Edekyl & Värme jobbar med värmepumpar, kylanläggningar och styr och reglerteknik. De har två bikupor på taket som gav 142 kg honung sommaren 2013.