Kyld dieselinjektor AM

Ett nytt och flexibelt sätt att producera delar är Additive Manufacturing vilket ger nya möjligheter till design och egenskaper. Den här produkten är 3D printad av pulverstål och optimerade men komplicerade kylkanaler finns inlagda från början. Dessa skulle vara omöjliga att göra med konventionell maskinbearbetning.