Progressive Die

Visualisering av ett följdverktyg tillverkat av pulverstål. Verktyget används för att i en följd stansa och pressa en komplicerad del i ett bilsäte.