VUCL Lindningskopplare

Del av längre animation av en vakumlastkopplare. Last- eller lindingskopplare hanterar omkoppling av extremt hög spänning i transformatorstationer. I verkligheten sker omkopplingen på en bråkdels sekund.