Xflo Fuel Meter

Visualisering och 3d modellering med stöd från CAD-underlag. Exteriör av flödesmätaren Xflo Fuel Meter. En av de produkter som gjorts genomskurna och animerade för Wayne Fueling under 2016. Övrigt material kan ej visas på grund av hysch-hysch och sekretessavtal.